Individuell plan og koordinator

 Trenger du en koordinator for tjenestene dine?

Du kan få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ ansvarsgruppemøter. Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Koordinatoren er ansatt i bydelen

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Hva er en individuell plan?

En Individuell plan (IP) skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine.

  • En IP skal koordinere tjenester og målrettede tiltak

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.

  • Planen skal gi en beskrivelse for hvordan målene kan oppnås. 

  • IP lages i samarbeid med barnet/ungdommen og pårørende

Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Her finner du dokumenter knyttet til ansvarsgruppe, koordinator og søknad. 

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen ved spørsmål.

Begrepsavklaring møter

Generell samtykkeerklæring

Overgang barn til voksen

Meldeskjema til fagteam