Mottar du eller en du er pårørende for hjelp fra to eller flere helse- og omsorgstjenester?

Da kan dere søke om koordinator/barnekoordinator og eller individuell plan (IP)

En koordinator skal sikre at du/dere får nødvendig oppfølging og være et kontaktpunkt mellom tjenestene som hjelper. 

Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan for de som har det. Koordinatoren er ansatt i bydelen

En Individuell plan (IP) skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine.

  • En IP skal koordinere tjenester og målrettede tiltak

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.

  • Planen skal gi en beskrivelse for hvordan målene kan oppnås. 

  • IP lages i samarbeid med barnet/ungdommen og pårørende

Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.