Lansering av et demensvennlig samfunn i Bydel Nordstrand

Fredag 8. september signerte bydelsdirektør Tore Andresen og fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Thale Waaler Eggen, avtalen for et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn i Bydel Nordstrand.  Ekebergkoret sto for kulturelt innslag!

Fellesbilde av Bydel Nordstrand og Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fra venstre bak, demenskoordinator, Anlaug Bergan Svozilik, avdelingsdirektør, Tove Guldhav, seksjonsleder, Øivind  Nerdrum Arnesen, frivillighets- og nærmiljøkoordinator, Elisabeth Eide, Bydelsdirektør, Tore Andresen
Venstre foran: Solfrid Lyngroth, frivillig Kristin Borg, seniorrådgiver, Kari-Ann Baarlid og fylkesleder, Thale Waaler Eggen, 

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen lanserer Bydel Nordstrand «Demensvennlig samfunn» og «Aktivitetsvenn» til bydelens innbyggere og ansatte. 

Et aldersvennlig lokalsamfunn

Et demensvennlig lokalsamfunn er avgjørende for at personer med demens er mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. 

Å være selvhjulpen innebærer å kunne gå på butikken, på apoteket, biblioteket eller ta offentlig transport og bli møtt med respekt og forståelse. 

På denne måten kan personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. 

En frivillig aktivitetsvenn skal gjøre det enklere for personer med demens å komme seg ut i hverdagen og oppleve ting man setter pris på og liker å gjøre. 

Vil du vite mer eller gjøre en innsats for at mennesker med demens kan være aktive og få det litt enklere med å mestre hverdagen? Ta kontakt på mail: oivind.arnesen@bns.oslo.kommune.no

Bilder av lanseringen

Oversikt over salen
Fullsatt sal.
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Avdelingsdirektør for mestring og omsorg, Tove Guldhav. 
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Taler
Seksjonsleder Øivind Nerdrum Arnesen.
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Solfrid Lyngroth, Tove Guldhav. 
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Frivillighets- og nærmiljøkoordinator, Elisabeth Eide
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Frivillig Kristin Borg, seniorrådgiver, Kari-Ann Baarlid og fylkesleder, Thale Waaler Eggen, 
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Bydelsdirektør Tore Andresen 
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Signerer avtalen.
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Kulturinnslag fra Ekeberg-koret.
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Kulturinnslag fra Ekeberg-koret.
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune