Vår erfaring er at man kan få sentrale strategiske problemstillinger utredet av dyktige studenter.
I tillegg til å skape innsikt for virksomheten, byr samarbeidet på en mulighet til å bli bedre kjent med studentene, som kan være potensielle kollegaer i fremtiden. Vi ser verdien av å få inn noen utenifra med nye øyne, med en annen referanseramme og oppdatert kunnskap, som kan lære oss noe nytt og fremme endringsinitiativ.

Hva kreves av virksomheten i et slikt samarbeid?

Som regel kan virksomheten utforme et oppgaveforslag, sammen med studentene. Oppgaveforslaget vurderes og godkjennes av en veileder, for å sikre rett faglig nivå.  

Virksomheten bidrar med nødvendige data og tilbakemeldinger underveis i arbeidet. Studentenes veileder ved deres studiested har alltid hovedansvaret for å gi råd og veiledning til studentene.

Ofte er det også et ønske at studentene er tilstede på arbeidsplassen for observasjoner og nettverksbygging.

Oppgave om IT-styring i offentlig sektor

En av gruppene vi har samarbeidet med har skrevet en oppgave om hvordan IT styres i offentlig sektor, og hvordan dagens modell påvirker innovasjonskultur. De har brukt Bydel Nordstrand som forskningsområde. Gruppen består av Ali Nawaz og Aslak Lie, to masterstudenter ved Høyskolen Kristiania. Sluttproduktet skal være en kartlegging av dagens situasjon i virksomheten, samt en anbefaling om hva vi bør gjøre videre for å sikre en god innovasjonskultur i vår virksomhet.