Hva?
Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Robuste fagfolk og Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og unge er viktige og likeverdige samarbeidspartnere.

Hvorfor?
Denne måte å få kunnskap på og trene på samtaler, skal gi bedre hjelp enn før. Det skal gi rask og riktig hjelp til familier med sammensatte behov, og hjelpen gis der barna er, i barnehagene. Tidlig intervensjon er i seg selv god hjelp.

Hvordan?
Et forpliktende «opplæring- og treningsprogram» med følgende temaer: