Hva?
Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Robuste fagfolk og Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og unge er viktige og likeverdige samarbeidspartnere.

Hvorfor?
Denne måte å få kunnskap på og trene på samtaler, skal gi bedre hjelp enn før. Det skal gi rask og riktig hjelp til familier med sammensatte behov, og hjelpen gis der barna er, i barnehagene. Tidlig intervensjon er i seg selv god hjelp.

Hvordan?
Et forpliktende «opplæring- og treningsprogram» med følgende temaer:

  • Team- og teamutvikling
  • Tilbakemeldingskultur
  • Kommunikasjon
  • Observasjon av symptomer hos barn
  • «Samtalemetodikk» med barn
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt
  • Uro – casetrening
  • Samtaler med barn i grupper

Kontaktperson:

Bernt Hovin, Seksjonsleder for Barnevern, Bydel Nordstrand

bernt.hovin@bns.oslo.kommune.no