Bydel Nordstrand er en del av et innovasjonssamarbeid, hvor man ser på muligheter for standardisering og automatisering av kommunens service- og støttetjenester. Samarbeidet har resultert i fem konkrete prosjekter som allerede er i produksjon og som bydelen benytter.

Bydel Nordstrand satser på robotisering (RPA) for å flytte ressurser fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsintensive fagoppgaver.

Roboter kan utføre oppgaver med høyt volum, raskere enn mennesker, og kan jobbe døgnet rundt. Robotene gjør ikke noe annet enn det de har blitt laget for, og gir samme resultat hver gang.