Om Rask psykisk helsehjelpRask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for innbyggere over 16 år som bor i bydelen. Vår målgruppe er personer med nyoppståtte  angstplager, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer. 

Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe over fire mandager à to timer (tidspunktet kan endres), med fokus på informasjon om og mestring av angst, depresjon og søvnplager. Alternativt gir vi deg tilbud om et nettbasert selvhjelpsprogram i Assistert selvhjelp. Et eventuelt behov for kortvarig individuell samtalebehandling i etterkant blir avklart med den enkelte. Hjemmeoppgaver og øvelser er en sentral og viktig del.

Målet med RPH er å tilby tidlig hjelp slik at problemene ikke forverrer seg. Sammen vil vi jobbe for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning, men kan ringe direkte til oss. 

Kontakt

Tirsdager kl.09.00-11.30

Torsdager kl.12.00-14.30

Telefon
477 06 758

Adresse
Marmorveien 2B

Hva tilbyr vi?

Kurs

Introduksjonskurset til Rask Psykisk Helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar hos oss. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser (angst, depresjon, søvnvansker), i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. Du kan se en oversikt over kursinnholdet nederst på siden.

Mange som tar kontakt med oss opplever at kursrekken er tilstrekkelig hjelp, mens andre ønsker videre oppfølging i etterkant. Eventuell videre oppfølging avklares med den enkelte etter kurset. Les mer om videre oppfølging nedenfor.

Datoer for de neste kursrekkene:

APRIL 

Mandag 12-14.00 

 • 15.april 
 • 22.april   
 • 29.april 
 • 06.mai 

MAI 

 • Onsdag 22. Mai kl. 13-15  
 • Mandag 27. Mai kl. 13-15 
 • Mandag 03. Juni kl. 13-15 
 • Tirsdag 11. Juni kl. 11-13 

JUNI 

RPH sommerspesial: foredrag. Åpent for alle  
26.06.24 kl. 12:00-14:00  

AUGUST 
Onsdager 13-15 

 • 07. August
 • 14. August 
 • 21. August 
 • 28. August

SEPTEMBER  
Mandag 13-15 

 • 02. September  
 • 09. September  
 • 16. September  
 • 23. September  

 

Påmelding: Ta kontakt på tlf.nr. 477 06 758 i telefontiden

 

Individuell oppfølging:

Assistert selvhjelp

Vi tilbyr nettbaserte mestringsverktøy med oppfølging over telefon eller videokonferanse. Oppfølgingen er typisk 20 minutter ukentlig i 6-7 uker, og er med andre ord en intensiv korttidsoppfølging. Du kan lese mer om de ulike programmene HER. Du kan få gratis passord hos oss.

Gruppetilbud

Vi har tidvis gruppebaserte tilbud, gjerne sammen med resten av Psykisk Helseteam. Eksempler på slike tilbud kan være angstgruppe eller stress- og belastning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer eller melde din interesse. Gruppene fordrer nok påmeldte.

Individuell terapi

I noen tilfeller tilbyr vi individuell behandling. Dette gjøres i etterkant av deltakelse på vårt introduksjonskurs og ved behov for ytterligere oppfølging. Vi tilbyr vanligvis opptil 10 timer hos en av våre terapeuter. Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi og krever motivasjon og egeninnsats.