Om Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for deg som bor i bydelen som er over 16 år. 
Tilbudet omfatter veiledet selvhjelp og behandling av nyoppstått angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblematikk av mild til moderat grad. Målet med RPH er å tilby tidlig hjelp slik at problemene ikke forverrer seg. Sammen vil vi jobbe for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning, men kan ringe direkte til oss eller sende en mail.

Telefontider:
Tirsdager 09.00 – 11.30
Torsdager 12.00 – 14.30

477 06 758

Adresse: Marmorveien 2B

Kurstilbud

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar hos oss. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser, i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. Mange som tar kontakt med oss opplever at kursrekken er tilstrekkelig hjelp, mens andre ønsker videre oppfølging i etterkant. Kursrekken tar for seg en del temaer som vi uansett gjennomgår i en-til-en-oppfølging, og vår erfaring er at det er nyttig for de fleste å ha gjennomgått kursrekken før eventuell videre behandling hos oss.

Datoer for de neste kursrekkene:

September/oktober 2022
-Onsdag 21. september 09.00-11.00
-Onsdag 28. september 09.00-11.00
-Onsdag 12. oktober 09.00-11.00
-Onsdag 19. oktober 09.00-11.00

November 2022
-Onsdag 2. november 09.00 – 11.00
-Onsdag 9. november 09.00 -11.00
-Onsdag 16. november 09.00 – 11.00
-Onsdag 23. november 09.00 – 11.00

Se bildet nederst på siden dersom du ønsker å lese litt mer om hvilke temaer som berøres i kursrekken. Kurset finner sted på Nordstrand kulturarena (obs: kan endres).

 

Assistert selvhjelp

Vi tilbyr nettbaserte mestringsverktøy med oppfølging over telefon eller videokonferanse. Oppfølgingen er typisk 20 minutter ukentlig i 6-7 uker, og er med andre ord en intensiv korttidsoppfølging. Du kan lese mer om de ulike programmene HER. Du kan få gratis passord hos oss.

 

Gruppetilbud

Vi har tidvis gruppebaserte tilbud, gjerne sammen med Psykisk helseteam. Eksempler på slike tilbud kan være angstgruppe eller stress- og belastning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer eller melde din interesse. Gruppene fordrer nok påmeldte.

 

Individuell behandling

I noen tilfeller tilbyr vi individuell behandling. Dette gjøres typisk i etterkant av deltakelse på vårt introduksjonskurs og ved behov for ytterligere oppfølging. Vi tilbyr vanligvis opptil 10 timer hos en av våre terapeuter. Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi og krever motivasjon og egeninnsats.