Om Rask psykisk helsehjelpRask psykisk helsehjelp (RPH) Nordstrand er et helsetilbud for deg som bor i bydelen som er over 16 år. 

Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe over fire onsdager(*) à to timer, med fokus på informasjon om og mestring av angst, depresjon og søvnplager. Alternativt gir vi deg tilbud om et nettbasert selvhjelpsprogram i Assistert selvhjelp. Et eventuelt behov for korttids individuell samtalebehandling i etterkant blir avklart med den enkelte. Hjemmeoppgaver og øvelser er en sentral og viktig del.

Målet med RPH er å tilby tidlig hjelp slik at problemene ikke forverrer seg. Sammen vil vi jobbe for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer.


Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning, men kan ringe direkte til oss. 

*Tidspunktet kan endres.

Kontakt

Tirsdager 09.00-11.30

Torsdager (stengt 09.11) 12.00 – 14.30

Telefon
477 06 758

Adresse
Marmorveien 2B

Tilbud

Kurstilbud

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar hos oss. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser (angst, depresjon, søvnvansker), i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. Du kan se en oversikt over kursinnholdet nederst på siden.

Mange som tar kontakt med oss opplever at kursrekken er tilstrekkelig hjelp, mens andre ønsker videre oppfølging i etterkant. Eventuell videre oppfølging avklares med den enkelte.

Datoer for de neste kursrekkene (hver rekke går over 4 ganger): 

 • Desember (WEBINAR) 
  (OBS! kun 3 ganger) 
  • 8. Desember  
  • 15. Desember  
  • 22. Desember  
 •  
 • Januar  (fysisk oppmøte) 
  • 08. Januar  
  • 15. Januar  
  • 22. Januar  
  • 29. Januar  

Kontakt vakttelefon for påmelding

Assistert selvhjelp

Vi tilbyr nettbaserte mestringsverktøy med oppfølging over telefon eller videokonferanse. Oppfølgingen er typisk 20 minutter ukentlig i 6-7 uker, og er med andre ord en intensiv korttidsoppfølging. Du kan lese mer om de ulike programmene HER. Du kan få gratis passord hos oss.

 

Gruppetilbud

Vi har tidvis gruppebaserte tilbud, gjerne sammen med resten av Psykisk helseteam. Eksempler på slike tilbud kan være angstgruppe eller stress- og belastning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer eller melde din interesse. Gruppene fordrer nok påmeldte.

 

Individuell behandling

I noen tilfeller tilbyr vi individuell behandling. Dette gjøres i etterkant av deltakelse på vårt introduksjonskurs og ved behov for ytterligere oppfølging. Vi tilbyr vanligvis opptil 10 timer hos en av våre terapeuter. Behandlingen er basert på kognitiv og metakognitiv terapi og krever motivasjon og egeninnsats.