Psykisk helseteam er et helsetilbud for deg som er over 18 år med psykiske plager og lidelser som påvirker daglig funksjon og livskvalitet. Tilbudet er tidsavgrenset (inntil 12 timer). Ved alvorlige psykiske lidelser gjelder skreddersydde oppfølginger. 

Dette kan bety en kilde til stabilitet og refleksjon i vankelige perioder av livet. Fra start til slutt ønsker vi sammen med innbygger å lage et individuelt forløp hvor vi går målrettet frem for at du skal mestre egen hverdag

Adresse: Marmorveien 2 B

Vi har ventelister for oppstart av tjenesten. Dette gjelder også søknader fra samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • Kartlegging av problematikk med intervju, standardiserte skjemaer og digitale kartleggingsverktøy
 • Vedtaksbaserte individuelle samtaler (inntil 12 samtaler*)
 • Grupper og/eller kurs
 • Tjenester på kontor eller i hjemmet 
 • Utarbeiding av kriseplan, hverdagsplan/mestringsplan
 • Koble opp andre instanser 
 • Hjelp til selvhjelp
 

Tilbudet er frivillig og gratis, men du som søker må selv ønske tjenesten og også være motivert for arbeidet innebærer. Et forløp kan inkludere: kartlegging, målsetting, samarbeid i henhold til satte mål, psykoedukasjon og veiledning om psykisk helse samt kontinuerlig vurdering av effekt og tilbakemeldinger.

Om oss: 
Vi er ett tverrfaglig team med videreutdanning inne psykisk helse. Vi har taushetsplikt  

Vi tilbyr ikke:

 • Medisinering 
 • Diagnotisering 
 • Akutte tjenester 
 • behandling av nevrologiske tilstander 
 • Familieterapi