Nordstrand bydelsutvalg vedtok møteplan for 2024 i det konstituerende møtet 26. oktober 2023.

Se møtedatoer i vedlegget nedenfor.