Pedagogisk fagsenter er en veilednings- og oppfølgingstjeneste for barn i alderen 0-6 år. Vår ambisjon å jobbe mest mulig forebyggende, og sammen med barnehagene skape et helhetlig tilbud. Vi har fokus på inkludering, kommunikasjon og støttende praksiser. Tilrettelegging og oppfølging av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagealder. Vår målgruppe er bydelens barnehager og familie- barnehager uavhengig av eierform.

Kontakt:

pedagogiskfagsenter@bns.oslo.kommune.no