Pårørendetilbud for alle i bydel Nordstrand

Frivillighetssentraler

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune

Pårørendekurs

Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Kontaktinformasjon:
Kontakt Rask psykisk helsehjelp
Telefon: 47 70 67 58
E-mail: postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.
kommune.no

Søknad om psykiske helsetjenester/helsearbeider

Dette er et samtaletilbud for følgende målgruppe: Du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer, har en langvarig psykisk sykdom/lidelse eller du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp. 

Søk helse- og omsorgstjenester

Drop-in samtaler

I en drop in-samtale har du 30 minutter til rådighet sammen med en fagperson med utdanning innen psykisk helse. Du kan få støtte og veiledning i en vanskelig tid, eller du kan få hjelp til å orientere deg om tilbudene som finnes i bydelen.

Les mer her: Drop in-samtaler 

Andre tilbud i Oslo kommune