Oversikt over lag og foreninger

Etter ønske fra innbyggere, har vi utarbeidet en oversikt over lag og foreninger, som vi håper mange vil ha nytte av.
Savner du din forening/ditt lag på listen?

Ta kontant med oss via epost: medvirkning@bns.oslo.kommune.no

Siste nyheter