Bydel Nordstrand arrangerer oppvekst- og velferdsuke med aktuelle foredrag i løpet av uke 42.