Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mai 2023)

Nå er det klart for årets tredje politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget:

 • Møte i eldrerådet tirsdag 2. mai 2023 kl. 10:00 (NB! samme dag som komitemøtene)
 • Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 2. mai 2023 kl. 17:00 (NB! samme dag som komitemøtene)
 • Møte i ungdomsrådet tirsdag 2. mai 2023 kl. 17:00 (NB! samme dag som komitemøtene)
 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 2. mai 2023 kl. 19.00
 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 2. mai 2023 kl. 19:00
 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 2. mai 2023 kl. 19:00
 • Møte i bydelsutvalget torsdag 11. mai 2023 kl. 19:00

Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?
 • Hvem representerer du?
 • Hva gjelder innlegget ditt?
 • Har du en presentasjon du vil vise?

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Hele møtet i bydelsutvalget torsdag 11. mai strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Nyhet

Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Vet

Les mer »