Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde juni 2024)

Nå er det klart for siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand før sommeren.

Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget:

 • Møte i eldrerådet mandag 10. juni 2024 kl. 10:00

 • Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag 10. juni 2024 kl. 17:00

 • Møte i ungdomsrådet mandag 10. juni 2024 kl. 17:00

 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 11. juni 2024 kl. 19:00

 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 11. juni 2024 kl. 19:00

 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 11. juni 2024 kl. 19:00

 • Møte i bydelsutvalget torsdag 20. juni 2024 kl. 19:00 

 

Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime ved at du sender en e-post til aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no i forkant av møtet.

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?

 • Hvem representerer du?

 • Hva gjelder innlegget ditt?

 • Har du en presentasjon du vil vise?


Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Møtet i bydelsutvalget torsdag 20. juni strømmes direkte på
facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet