Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde februar 2023)

Nå er det klart for årets første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget:

 • Møte i eldrerådet mandag 6. februar 2023 kl. 10:00
 • Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag 6. februar 2023 kl. 17:00
 • Møte i ungdomsrådet mandag 6. februar 2023 kl. 17:00
 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 7. februar 2023 kl. 19.00
 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 7. februar 2023 kl. 19:00
 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 7. februar 2023 kl. 19:00
 • Møte i bydelsutvalget torsdag 16. februar 2023 kl. 19:00

Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?
 • Hvem representerer du?
 • Hva gjelder innlegget ditt?
 • Har du en presentasjon du vil vise?

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Hele møtet i bydelsutvalget torsdag 16. februar strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »