Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde august – september 2023)

Nå er det klart for den første politiske møterunden i Bydel Nordstrand etter sommeren. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget:

 

Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgende informasjon om deg i e-posten:

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Hele møtet i bydelsutvalget torsdag 7. september strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!