Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

I oktober skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 19. oktober kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 19. oktober kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 19. oktober kl. 19.00
  • Møte i bydelsutvalget 28. oktober kl. 19.00

Komitemøtene og møtet i bydelsutvalget i oktober gjennomføres fysisk på Nordstrand bydelshus i Langbølgen 1. Dersom du ønsker å delta i åpen halvtime ber vi om at du sender oss en e-post til aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no senest dagen før møtet.

Vi trenger følgene informasjon i eposten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Møtet i bydelsutvalget streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand

Sakene til møtene finner du her

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »