Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen neste møterunde?

I desember er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Ordinært møte i bydelsutvalget 14. desember 2021 kl. 19.00
  • Budsjettmøte i bydelsutvalget 16. desember 2021 kl. 19.00

Både komitemøtene og møtene i bydelsutvalget denne møterunden gjennomføres digitalt via Zoom og møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Det er ikke mulig å komme med innlegg eller delta i åpen halvtime uten å melde seg i forkant.

Møtene i bydelsutvalget 14. og 16. desember strømmes på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Nyhet

Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Vet

Les mer »