I desember er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

Både komitemøtene og møtene i bydelsutvalget denne møterunden gjennomføres digitalt via Zoom og møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

Det er ikke mulig å komme med innlegg eller delta i åpen halvtime uten å melde seg i forkant.

Møtene i bydelsutvalget 14. og 16. desember strømmes på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!