Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen neste møterunde?

Siste nyheter

I desember er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Ordinært møte i bydelsutvalget 14. desember 2021 kl. 19.00
  • Budsjettmøte i bydelsutvalget 16. desember 2021 kl. 19.00

Alle komitemøtene og møtene i bydelsutvalget i desember gjennomføres fysisk på Nordstrand bydelshus i Langbølgen 1 på Lambertseter. Møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Dersom du ønsker å holde innlegg i åpen halvtime ber vi om at du sender oss en e-post til aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no senest dagen før møtet.

Vi trenger følgene informasjon om deg i eposten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Møtene i bydelsutvalget 14. og 16. desember strømmes på facebooksiden til Bydel Nordstrand. Komitemøtene blir ikke strømmet.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin