Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen neste møterunde?

I desember er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 7. desember 2021 kl. 19.00
  • Ordinært møte i bydelsutvalget 14. desember 2021 kl. 19.00
  • Budsjettmøte i bydelsutvalget 16. desember 2021 kl. 19.00

Både komitemøtene og møtene i bydelsutvalget denne møterunden gjennomføres digitalt via Zoom og møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Det er ikke mulig å komme med innlegg eller delta i åpen halvtime uten å melde seg i forkant.

Møtene i bydelsutvalget 14. og 16. desember strømmes på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter