Nå er det klart for årets første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

Møtene i komite for barn, ungdom og kultur og komite for helse og sosial gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. De to andre møtene gjennomføres digitalt via Zoom. Alle møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

Møtet i bydelsutvalget 17. februar strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!