Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen denne møterunden?

Nå er det klart for årets første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i fagkomiteene og i bydelsutvalget:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 8. februar 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 8. februar 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 8. februar 2022 kl. 19.00
  • Møte i bydelsutvalget 17. februar 2022 kl. 19.00

Møtene i komite for barn, ungdom og kultur og komite for helse og sosial gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. De to andre møtene gjennomføres digitalt via Zoom. Alle møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Møtet i bydelsutvalget 17. februar strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Nyhet

Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Vet

Les mer »