Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen denne møterunden?

Fugleperspektiv av bydelshuset

Nå er det klart for høstens første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i utvalg, råd og komiteer:

 • Møte i arbeidsutvalget tirsdag 23. august 2022 kl. 19:00
 • Møte i eldrerådet mandag 29. august 2022 kl. 10:00
 • Møte i rådet for funksjonshemmede mandag 29. august 2022 kl. 17:00
 • Møte i ungdomsrådet mandag 29. august 2022 kl. 17:00
 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 30. august 2022 kl. 19.00
 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 30. august 2022 kl. 19:00
 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 30. august 2022 kl. 19:00
 • Møte i bydelsutvalget torsdag 8. september 2022 kl. 19.00

Møtet i arbeidsutvalget gjennomføres digitalt via Zoom. Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?
 • Hvem representerer du?
 • Hva gjelder innlegget ditt?
 • Har du en presentasjon du vil vise?

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Hele møtet i bydelsutvalget torsdag 8. september strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Nyhet

Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Vet

Les mer »