Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen denne møterunden?

Nå er det klart for siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand før sommeren. Det skal gjennomføres følgende møter i utvalg, råd og komiteer:

 • Møte i arbeidsutvalget tirsdag 7. juni 2022 kl. 19.00
 • Møte i eldrerådet mandag 13. juni 2022 kl. 10:00
 • Møte i rådet for funksjonshemmede mandag 13. juni 2022 kl. 17:00
 • Møte i ungdomsrådet mandag 13. juni 2022 kl. 17:00
 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 14. juni 2022 kl. 19.00
 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 14. juni 2022 kl. 19.00
 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 14. juni 2022 kl. 19.00
 • Møte i bydelsutvalget tirsdag 21. juni 2022 kl. 19.00 (NB! Ny dato. Flyttet fra torsdag 23. juni).

Møtet i arbeidsutvalget gjennomføres digitalt via Zoom. Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?
 • Hvem representerer du?
 • Hva gjelder innlegget ditt?
 • Har du en presentasjon du vil vise?

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Hele møtet i bydelsutvalget tirsdag 21. juni strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter