Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen denne møterunden?

Nå er det klart for årets tredje politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i utvalg og komiteer:

  • Møte i arbeidsutvalget 26. april 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 3. mai 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 3. mai 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 3. mai 2022 kl. 19.00
  • Møte i bydelsutvalget 12. mai 2022 kl. 19.00

Møtet i arbeidsutvalget gjennomføres digitalt via Zoom. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Møtet i bydelsutvalget 12. mai strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter