Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen denne møterunden?

Nå er det klart for årets andre politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i utvalg og komiteer:

  • Møte i arbeidsutvalget 8. mars 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 15. mars 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 15. mars 2022 kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 15. mars 2022 kl. 19.00
  • Møte i bydelsutvalget 24. mars 2022 kl. 19.00

Møtet i arbeidsutvalget gjennomføres digitalt via Zoom. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime kl. 19.00. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Møtet i bydelsutvalget 24. mars strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres her én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Nyhet

Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats. Vet

Les mer »