Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

banner- møtehammer

I juni skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen:

  • Møte i komite for barn, ungdom og kultur 8. juni kl. 19.00
  • Møte i komite for helse og sosial 8. juni kl. 19.00
  • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 8. juni kl. 19.00
  • Møte i bydelsutvalget 17. juni kl. 19.00

Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital plattform for å unngå å samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon i eposten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Det er ikke mulig å komme med innlegg eller delta i åpen halvtime uten å melde seg i forkant.

Møtene i komiteene og i bydelsutvalget streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand

Sakene til møtene finner du her

Vel møtt!

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »