Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde desember 2022)

Nå er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget:

 • Møte i eldrerådet mandag 5. desember 2022 kl. 10:00
 • Møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse mandag 5. desember 2022 kl. 17:00
 • Møte i ungdomsrådet mandag 5. desember 2022 kl. 17:00
 • Møte i komite for barn, ungdom og kultur tirsdag 6. desember 2022 kl. 19.00
 • Møte i komite for helse og sosial tirsdag 6. desember 2022 kl. 19:00
 • Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel tirsdag 6. desember 2022 kl. 19:00
 • Ordinært møte i bydelsutvalget tirsdag 13. desember 2022 kl. 19:00
 • Budsjettmøte i bydelsutvalget torsdag 15. desember 2022 kl. 19:00

Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime ved at du sender en e-post til oss i forkant av møtet: aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Vi trenger følgene informasjon om deg i e-posten:

 • Hvem er du?
 • Hvem representerer du?
 • Hva gjelder innlegget ditt?
 • Har du en presentasjon du vil vise?

Du kan følge med på sakene som behandles i bydelsutvalget digitalt. Møtene i bydelsutvalget tirsdag 13. desember og torsdag 15. desember strømmes direkte på facebooksiden til Bydel Nordstrand.

Sakene til møtene publiseres på eInnsyn.no én uke før møtet

Vel møtt!

Siste nyheter

Bydelspraten

#56 Opplærings- og utviklingsfondet

I dagens episode av bydelspraten, har Christoffer Holseter med seg HR-rådgiver, Grethe Bergheim Evensen. Tema i dag er Opplærings- og utviklingsfondet. (OU-fondet). Hva det står

Les mer »