Ofte stilte spørsmål

Hvem er pårørende?

«Pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren (…)»

Nærmeste pårørende

Det juridiske begrepet nærmeste pårørende brukes om den eller de som skal ha informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelpen som gis dersom:
– Pasienten samtykker til at informasjon gis
– Forholdene tilsier at informasjon gis

Hvis det ikke er mulig å få samtykke fra den det gjelder, kan det likevel være forhold som gjør at man kan gi informasjon til pårørende. Et eksempel kan være der pasient eller bruker er bevisstløs, eller ikke har samtykkekompetanse. Nærmeste pårørende har særlige rettigheter med hensyn til informasjon, samtykke, journalinnsyn og klage. Hvis han eller hun ikke ønsker å ha noen som nærmeste pårørende skal helsepersonell respektere dette. Barn under 18 år kan ikke være nærmeste pårørende i juridisk forstand. Barn under 18 år kan ikke være verge. Hvis den som mottar tjenestene ikke har samtykkekompetanse, skal det nedtegnes hvem som medvirker på vegne av pasienten. Dersom en pasient eller bruker har verge, er det likevel pårørende som skal samarbeide med helsetjenestene om helsehjelpen.

Taushetsplikt

Rettigheter

Økonomi