Nyheter flyktningsenteret

11.08.2022

Behov for utleieboliger

Bydel Nordstrand har pr. 01.08.22 bosatt 86 flyktninger. Fra neste uke gjenopptas bosetting av nye flyktninger etter en fin sommerferie.

Vi har høstet mange erfaringer fra bosettingen i vår, og har rigget oss godt å kunne ta imot de resterende 109 flyktningene som skal bosettes i 2022. Men for at bydelen skal lykkes med bosettingen trenger vi tilgang på utleieboliger.

Hvis du selv vurderer å leie ut bolig, ta gjerne kontakt med oss for prat. Behovet endrer seg stadig, og situasjonen bydelen og flyktningene står i kan variere.

Sjekkliste for å se om din utleiebolig kan være aktuell for bydelen:

  1. Bolig/enhet må ha adressetilhørighet i bydel Nordstrand (er du usikker kan du sjekke adressen her: https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydelsvelger/#gref)
  2. Bolig/enhet må kunne leies ut på langtidsleie (minimum 1 år med mulighet for forlengelse)
  3. Bolig/enhet må ha egen inngang og tilgang på eget bad og kjøkken
  4. Husleiepris som godkjennes av NAV sees i sammenheng med flyktning sin inntekt. Som flyktning har man rett på introduksjonsstønad som inntektssikring mens man deltar i introduksjonsprogrammet. Målet med programmet er arbeid og egen inntekt.
  5. De fleste flyktningene vi skal bosette er enslige, og behovet er derfor størst for mindre leiligheter med en husleiepris som kan betjenes av en inntekt.

Har du spørsmål, eller ønsker du å komme i direkte kontakt med oss som jobber med flyktninger i bydelen kan du kontakte oss på flyktninghjelp@bns.oslo.kommune eller ringe vår boligkonsulent på tlf. 94054738

 

 

 

23.06.2022

Per 23.juni har bydel Nordstrand fått tildelt ca 90 flyktninger og 75 er bosatt i bydelen. Det betyr at vi snart er halvveis i bosettingen med god innsats fra ansatte, innbyggere og flyktningene selv. I sommerukene vil vi ikke bosette flyktninger, men forberede oss til august og nye tildelinger. 

Åpningstider i sommer: 
Flyktningsenteret er stengt i uke 28 og 29, og da vil heller ikke eposten eller telefonvakten være aktiv. I uke 27 og 30 er flyktningsenteret åpent mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14.

Новини: Станом на 23 червня район Нурстранд прийняв 90 біженців та 75 вже поселелись у цьому районі. Це означає, що завдяки зусиллям співробітників, мешканців та самих біженців, ми на пів шляху  процесу поселення. В липні ми не будемо займатись розселенням біженців, але підготуємось до серпня та нових поселень.

Години роботи цього літа: центр для біженців закритий 28 і 29 тижня, а також ніхто не буде відповідати на електронну пошту чи телефон у цей період. На 27 і 30 тижні центр для біженців відкритий у понеділок, середу та четвер з 10 до 14.

25.05.2022

Status bosetting av flyktninger i bydel Nordstrand 

I dag, 24. mai er det tre måneder siden invasjonen av og utbrudd av krig i Ukraina. Ifølge FN-tall er det 8 millioner mennesker på flukt internt i Ukraina, samt 6 millioner ukrainere på flukt til utlandet.

Oslo kommune har blitt anmodet om å ta imot 2000 flyktninger i 2022, og alle bydelene har de siste månedene lagt ned en enorm innsats for å klargjøre seg til å få bosatt dette antallet.

Vi har opplevd en enorm positiv respons fra innbyggerne i bydelen vår, både når det gjelder utleie av egen bolig, dugnadsarbeid og bistand til å ta imot nye innbyggere. Dette setter vi i bydelen så stor pris på, og ønsker å takke for alt engasjement!

For at vi skal klare å besvare alle henvendelser vi får fra våre innbyggere, og samtidig drive godt oppfølgingsarbeid av nyankomne flyktninger ber vi derfor også om forståelse og tålmodighet. Vi svarer ut alle henvendelser som kommer til oss, men ser også at det er mange kommunikasjonskanaler inn til både NAV og bydel, og vi klarer dessverre ikke alltid svare alle så fort som vi ønsker.

Felles for alle som jobber med bosetting i bydel Nordstrand er at vi ønsker å ivareta flyktninger som kommer til oss. Det er en langt større mengde enn hva vi er vant til tidligere, og i mye større grad har vi selvbosettere og flyktninger på alternativ mottaksplass. Dette betyr at vi bruker mye tid på sikre god og trygg oppfølging av de vi kommer i kontakt med, og som vi skal bosette.

Situasjonen og behovet endrer seg stadig, og vi har nå bedre oversikt over behov enn hva vi hadde i april. Vi er fortsatt i behov av boliger til flyktninger som vi skal bosette – men vi kan nå gi en tydeligere bestilling til deg som utleier. Hvis du selv vurderer å leie ut bolig, er det fint om du hjelper oss med å gå igjennom denne sjekklisten før du tar kontakt:

1. Bolig/enhet må kunne leies ut på langtidsleie (minimum 1 år med mulighet for forlengelse)

2. Bolig/enhet må ha egen inngang og tilgang på eget bad og kjøkken

3. Husleiepris som godkjennes av NAV sees i sammenheng med flyktning sin inntekt. Som flyktning har man rett på introduksjonsstønad som inntektssikring mens man deltar i introduksjonsprogrammet. Målet med programmet er arbeid og egen inntekt.

4. De fleste flyktningene vi skal bosette er enslige, og behovet er derfor størst for mindre leiligheter med en husleiepris som kan betjenes av en inntekt.

Har du spørsmål, eller ønsker du å komme i direkte kontakt med oss som jobber med flyktninger i bydelen ber vi dere ta kontakt på epost: flyktninghjelp@bns.oslo.kommune.no

Siste nyheter