Nominasjoner til Bydelsprisen 2023

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Vet du om noen som fortjener annerkjennelse for at de:

  • over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det bedre
  • har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere
  • har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand utad på en positiv måte innenfor områdene idrett, kunst, kultur eller annen frivillig innsats
  • innsatsen skal fortrinnsvis være frivillig og ulønnet

Du kan frem til 20. mai nominere den eller de som du mener fortjener Bydelsprisen for 2023

Prisen vil bli delt ut under Nordstrandsdagene. 6. juni – 11. juni.

Klikk her for mer informasjon og nominasjonsskjema

Siste nyheter