Møte i komité for barn, ungdom og kultur 16. mars

Komitémøtet streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter klokken 19:00.

Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital platform for å unngå å samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender en epost til:
aapen.halvtime@bns.oslo.kommune.no

Sakene til møtet finner du her

Vi trenger følgene informasjon i eposten:

  • Hvem er du?
  • Hvem representerer du?
  • Hva gjelder innlegget ditt?
  • Har du en presentasjon du vil vise frem?

Det er ikke mulig å komme med innlegg eller delta i åpen halvtime uten å melde seg i forkant.

Vel møtt!

Siste nyheter