Nordstrandsdagene arrangeres hvert år i uke 23. Dette er en uke hvor frivilligheten kan vise frem sine aktiviteter og lage fest og moro til glede for innbyggerne. Vi ønsker alle lag og foreninger velkommen til å skape aktivitet under Nordstrandsdagene.

Det er viktige dager for å synliggjøre betydningen av det arbeidet frivillige lag og foreninger legger ned gjennom hele året. Det er også en mulighet for å engasjere og rekruttere nye frivillige og deltakere. Bydelsdagene handler om morsomme og underholdende treffpunkter i møte med innbyggerne.

Vi ønsker å samle frivillige lag og foreninger og skape engasjement for lokale aktiviteter over hele bydelen. Vi har sterke lokalsamfunn i bydelen og ønsker at aktiviteter skal foregå flest mulig steder. Vi oppfordrer særlig lag og foreninger fra deler av bydelen som ikke allerede har planlagt noe om å melde sin interesse.

Bydelsprisen deles ut under familiekonserten på Lambertseter ettermiddagen 9. juni. Nominer til bydelsprisen her! Frist: 20. mai.

Bydelen gjør programmet for Nordstrandsdagene godt kjent, og dagene er en gyllen anledning til å profilere sin aktivitet.

Bli med! Meld inn din aktivitet på Facebook her! Frist: 22. mai.
Eller på mail: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no