Styreleder Karl Audun Lad og styremedlem Trine Mette Swanson mottok på vegne av Ljan Alpinklubb Bydelsprisen for 2020. 

Tilstede for å overreke prisen var Bydelsutvalgsleder Knut Falchenberg og leder i Barn-, Ungdom- og Kulturkomiteen Olav Persson Ranes.

Bydelsprisen er en anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Bydel Nordstrand som:

  • over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått en bedre tilværelse.
  • har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere.
  • har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand på en positiv måte innenfor områdene idrett, kunst, kultur eller annen frivillig innsats.

 

Begrunnelsen for tildelingen er som følger:

Ljan Alpin har i mange år vært en viktig arena for idrettslyst og glede for barn, unge og voksne i bydelen vår.

Ljan Alpin er en dugnadsdrevet alpinklubb og et skisenter som har ildsjeler både innen idrettssatsing og drift av skisenteret.

Ljan Alpin tilgjengeliggjør skiidrett som en morsom og spennende aktivitet, både for de som driver med dette som organisert kurs og trening, og for de som ønsker å drive mer aktiv idrettssatsing.

I Ljan Alpin er det en driftsgruppe som sørger for sikker og forsvarlig drift av anlegget slik at barn og unge i nærmiljøet kan komme for å oppleve skiglede. Hver fredag er det noe som kalles “freeday”/”Free Friday”, som innebærer gratis kjøring for alle som møter opp. Driftsgruppa står på store deler av året, og spesielt i vinterhalvåret hvor det produseres snø, prepareres i bakken og de sørger for at heisen holdes i stand og kan kjøres.

I en periode med pandemi, som har vært tøff og vanskelig for mange av bydelens innbyggere, kanskje særlig barn og unge, er det imponerende med en stå-på-vilje for å skape tilbud til de som ønsker å drive med alpint, enten om det er bare som fritidssyssel eller om det er konkurranseidrett.