Bydel Nordstrand har som mål å utvikle lederskap ved å ved å bygge innsikt og ferdigheter for å stå trygt i lederrollen. Bydelen startet et skreddersydd lederutviklingsprogram for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Lederskolen gjennomføres i løpet av tre år med ulike deler (illustrert i bilde). Skolen gjennomføres digitalt med blanding av teori og workshop. I tillegg tilbys det behovstilpasset opplæring utenfor samlingene. Deretter vil det tilbys en kontinuerlig opplæring, rettet spesielt mot nye ledere. Med dette vil vi sikre at alle ledere får samme kompetanse.

Skolen bidrar til å etablere et ledernettverk for deling, læring og inspirasjon. Vi ønsker å skape effektive samarbeidsformer på tvers av seksjoner og avdelinger. Via Lederskolen skaper vi tjenesteutvikling, øker bruker- og medarbeidertilfredshet, samt sparer tid og ressursbruk. Ved å effektivisere arbeidsprosesser vil hvert enkelt tjenestested spare mye tid hver eneste dag. Den sparte tiden kan brukes til utvikling og forbedring av bydelens tjenestetilbud.

Bydelen søker en stadig forbedring og utvikling av bydelens tjenestetilbud, og at ansatte og brukere opplever økt mening, mestring og mot i sin hverdag!