Hvilke organisasjoner finnes i bydelen?

Lurer du på hvilke frivillige organisasjoner som finnes i bydelen?
Ønsker du å delta i en aktivitet eller være frivillig i en av organisasjonene?

På denne siden vil du finne en oversikt over organisasjonene i bydelen samt lenke til deres hjemmeside for mer informasjon og kontaktdetaljer.

Trenger du veiledning? 

Ta kontakt med bydelen på mail postmottak@bns.oslo.kommune.no

Ta kontakt hvis du vet om organisasjoner som ikke er registrert hos oss og som du ønsker skal være med i oversikten.

Ung fritid.no

For at det skal bli enklere for barn og unge å finne frem til aktivitet, oppfordrer vi alle organisasjonene i bydelen til å legge ut aktivitet for barn og unge på Ungfritid.no

Lurer du på hvilke frivillige organisasjoner som finnes i bydelen? Ønsker du å delta i en aktivitet eller være frivillig i en av organisasjonene?

På denne siden vil du finne en oversikt over organisasjonene i bydelen samt lenke til deres hjemmeside for mer informasjon og kontaktdetaljer.

Lenke til oversikt over frivillige organisasjoner:

Lenke til oversikt over velforeningene:

Trenger du veiledning? Ta kontakt med frivillighetskoordinator på mail elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Ta kontakt hvis du vet om organisasjoner som ikke er registrert hos oss og som du ønsker skal være med i oversikten.

Ungfritid.no

For at det skal bli enklere for barn og unge å finne frem til aktivitet, oppfordrer vi alle organisasjonene i bydelen til å legge ut aktivitet for barn og unge på Ungfritid.no: https://ungfritid.no/