Rask psykisk helsehjelps introduksjonskurs: rullerende

Oversikt

Rask psykisk helsehjelps introduksjonskurs

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar i bydelens lavterskeltilbud for psykisk helse. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser, i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. 

Datoer for de neste kursrekkene:

Mai/ juni 2023
Kl. 09.00 – 11.00 

– Fredag 5. mai 
– Onsdag 10. mai  
– Onsdag 24. mai  
– Fredag 2. juni   

 Påmelding
Rask psykisk helsehjelp
tirsdager 09.00 – 11.30      torsdager 12.00 – 14.30

477 06 758

Kurs i bekymringsmestring våren 2023

Om kurset
Kurs i bekymringsmestring er et etablert kurs for deg som opplever angst- og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi. Dette handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre. Kurset har også elementer fra mindfulness og emosjonsfokusert terapi. Mellom kursdagene vil det bli gitt hjemmeoppgaver, og kursdeltakerne har i hele perioden mulighet til å få individuell oppfølging fra kursholderne via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden.

Kurset blir begrenset til 6 samlinger samlinger før sommeren. Hver samling varer i 2,5 timer. I tillegg vil det være en oppfølingssamling etter noen måneder etter avslutning.

For å lese mer om kurset, trykk HER.


Påmelding
Mail til postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.kommune.no (ikke oppgi sensitive opplysninger).

Neste oppstart fredag 28.april. 2023

Adresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Takk, bare bra 2023

Et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre.  

Mange eldre opplever ulike former for tap som for eksempel dårlig helse, tap av venner eller familie. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Takk bare bra (TBB) er et kurs for deg som ønsker å forebygge og mestre depresjon. På kurset lærer du kognitive metoder for hjelp til selvhjelp for at du skal få det bedre“Kognitiv” står for tanker eller oppfatninger. 

Forskning har vist at de metodene du lærer på kurset, som kalles kognitive metoder, er effektive både for å forebygge og mestre depresjon. Ved påmelding til Takk bare bra (TBB) vil kursleder ha en forsamtale med deltaker. Dette er en uforpliktende samtale der det bl.a. informeres om kursets innhold og form, og en vurdering om dette kurset kan være til nytte for deg. 

Kurset går over 10 uker. Hver kursdag har en varighet på to timer med pause. Det er mellom 8-10 deltakere. Kursholdere har helsefaglig bakgrunn.  
Kurset er gratisForbeholdt innbyggere i bydel Nordstrand 

 

Oversikt over samlingene
Tentativ oppstart 30.03.23 med forbehold om nok påmeldte 
Kl. 13:30-15:30
Del 1 – Introduksjon; sammenheng mellom kropp og sinn (30.03.23)

Del 2 – Handlinger som påvirker deg (13.04.23)

Del 3 – Bli bevisst hvordan tankene styrer deg (20.04.23)

Del 4 – Tanker kan korrigeres (27.04.23)

Del 5 – Din kontakt med andre (04.05.23)

Del 6 – Bedre sosial kontakt (11.05.23)

Del 7 – Oppmerksomt nærvær (25.05.23)

Del 8 – Repetisjon (01.06.23)

 

(Del 9 – Praktisk bruk av kurset (oppfølging etter 2 uker) 15.06.23)

Adresse
Skovheim allsenter
Ekebergveien 208
1162 Oslo

Påmelding
Du kan nå melde din interesse for deltakelse i 2023.

Kursholder Mabel: mabel.rekkedal@bns.oslo.kommune.no
Eller meld deg i resepsjonen på Skovheiim

Kurs for pårørende 2023

Høsten 2022 startet Rask psykisk helsehjelp kurs for pårørende. Etter tilbakemeldinger fra pårørende om at dette var nyttig, vil vi fortsette å tilby det todelte kurset i 2023. Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Datoer for neste kurs: 
– 9. mai
– 16. mai

Temaer som berøres:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen
 • Vanlige følelser og reaksjoner
 • Selvmedfølelse og grensesetting
 • Oppmerksomt nærvær
 • Grubling og bekymring

Kursrekken er ment som et påfyll for deg som kjenner på belastninger i rollen som pårørende. Det gir mulighet for refleksjon og bevisstgjøring, i tillegg til at du vil få tips om ressurser som kan være relevante i pårørenderollen. Kurset varer i to timer hver gang.

Send mail ved interesse:

malin.eliesen@bns.oslo.kommune.no

Send også gjerne en mail dersom du har kommentarer eller innspill til innhold.

Hvis du vil høre en kort podcast-episode om tilbudet, kan du klikke HER.

Depresjonsgruppe: for deg som strever med depresjon eller nedstemthet 2023

Psykisk helseteam/Rask psykisk helsehjelp Nordstrand starter gruppe. Dette for deg som opplever at nedstemthet, energiløshet, gledesløshet har tatt over hverdagen. Les mer om depresjon her.

 

Oppstart 09.03.2023 kl. 13:30

Om gruppeterapi

Gruppeterapi er behandling av ett problem eller lidelse hvor samspillet mellom de enkelte deltagerne vektlegges. Vi ønsker å skape ett trygt miljø hvor gruppen kan motivere hverandre mot bedring og mestring, dette med veiledning av to gruppeledere. Du kan lese mer om prinsippene til gruppeterapi her.

 

Struktur:

Vi ønsker å være en gruppe på mellom 6-8 deltagere. Samlingen vil være ukentlig over 8 uker, med en oppfølgingssamling. Hver samling vil vare i 2,5 timer og vil være de samme menneskene som møtes hver gang.

Strukturen og behandlingsmetoden vil være basert på kognitiv adferdsterapi, les mer om denne behandlingsformen her.

 

Er gruppen for deg?

Tilbudet er til deg som:

 • Bor i bydel Nordstrand,
 • Er over 18 år.
 • Har hatt vedvarende plager med nedstemthet
 • Ikke mottar andre behandlingstilbud
 • Ønsker å ta tilbake din hverdag
 • Være villig til å arbeide selvstendig mellom møtene

 

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller meld din interesse på

eller

 • Ring tlf: 90259228

eller

Møt opp på vårt drop-in tilbud, les mer her.»