Oversikt

Kurs for pårørende

Høsten 2022 starter Rask psykisk helsehjelp kurs for pårørende. Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Temaer som vil berøres:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen
 • Vanlige følelser og reaksjoner
 • Selvmedfølelse og grensesetting
 • Oppmerksomt nærvær
 • Grubling og bekymring

Kursrekken er ment som et påfyll for deg som kjenner på belastninger i rollen som pårørende. Det gir mulighet for refleksjon og bevisstgjøring, i tillegg til at du vil få tips om ressurser som kan være relevante i pårørenderollen.

Pilotrunde høsten 2022

 • Onsdag 28. september kl 12.00-14.30
 • Onsdag 12. oktober kl 12.00-14.30

Adresse:
Nordstrand kulturarena
Ekebergveien 243

Påmelding til vilde.lindquister@bns.oslo.kommune.no
eller malin.eliesen@bns.oslo.kommune.no

Du kan også melde din interesse for fremtidige kursrekker og du vil bli kontaktet før neste oppstart. Send også gjerne en mail dersom du har kommentarer eller innspill til innhold.

Hvis du vil høre en kort podcast-episode om tilbudet, kan du klikke HER.

Depresjonsgruppe oktober 2022

Psykisk helseteam Nordstrand starter gruppe. Dette for deg som opplever at nedstemthet, energiløshet, gledeløshet har tatt over hverdagen. Les mer om depresjon HER.

Om gruppeterapi
Gruppeterapi er behandling av et problem eller en lidelse hvor samspillet mellom de enkelte deltagerne vektlegges. Vi ønsker å skape et trygt miljø hvor gruppen kan, med veiledning, motivere hverandre mot bedring og mestring.  

Vi ønsker å være en gruppe på mellom 6-8 deltagere. Samlingene vil bli strukturert av gruppeledere med taushetsplikt og utdanning innenfor psykologi. Strukturen og behandlingsmetoden vil være basert på kognitiv adferdsterapi. 

Kognitiv adferdsterapi (KAT)
KAT er en utbredt behandlingsform med godt dokumentert effekt mot blant annet angst og depresjon. Det innebærer flere verktøy til å endre uhensiktsmessig adferd og tankemønster som kan komme med en depresjon.  

Struktur
Vi vil møtes en dag i uken over 8 uker med en oppfølgingssamling i 2023. Hver samling vil vare i 2 timer. Det vil være de samme menneskene som møter hver gang. 

Er gruppen for deg?
Tilbudet er til deg som: 

 • Bor i bydel Nordstrand,  
 • Er over 18 år. 
 • Har hatt vedvarende plager med nedstemthet  
 • Ikke mottar andre behandlingstilbud 
 • Ønsker å ta tilbake din hverdag


Påmelding
For mer informasjon eller påmelding, send mail til thomas.pedersen@bns.oslo.kommune.no – ikke del sensitive opplysninger per mail. Du kan også ringe Thomas på 902 59 228 eller møte på drop-in.

Oversikt over samlingene
Samling 1: 25.10.2022 

Samling 2: 1.11.2022 

Samling 3: 8.11.2022 

Samling 4: 15.11.2022 

Samling 5: 22.11.2022 

Samling 6: 29.11. 2022 

Samling 7: 6.12.2022 

Samling 8: 13.12.2022 

Samling 9:  17.01.2023 

Kurs i bekymringsmestring oktober 2022

Om kurset
Kurs i bekymringsmestring er et etablert kurs for deg som opplever angst- og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi. Dette handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre. Kurset har også elementer fra mindfulness og emosjonsfokusert terapi. Mellom kursdagene vil det bli gitt hjemmeoppgaver, og kursdeltakerne har i hele perioden mulighet til å få individuell oppfølging fra kursholderne via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden.

Kurset går over 9 samlinger. Hver samling varer i 2,5 timer. 1-2 måneder etter avslutning vil det være en oppfølgingssamling.

For å lese mer om kurset, trykk HER.


Påmelding
Innbyggere i bydel Nordstrand: thomas.pedersen@bns.oslo.kommune.no

Innbyggere i bydel Østensjø: tale.oi@bos.oslo.kommune.no

 

Oversikt over samlingene
Samling 1: onsdag 12. oktober 
Samling 2: onsdag 19. oktober
Samling 3: onsdag 26. oktober
Samling 4: onsdag 2. november
Samling 5: onsdag 9. november
Samling 6: onsdag 16. november
Samling 7: onsdag 23. november
Samling 8: onsdag 30. november

Adresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Rask psykisk helsehjelps introduksjonskurs: rullerende

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar i bydelens lavterskeltilbud for psykisk helse. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser, i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. 

Datoer for de neste kursrekkene:

September/oktober 2022
-Onsdag 21. september 09.00-11.00
-Onsdag 28. september 09.00-11.00
-Onsdag 12. oktober 09.00-11.00
-Onsdag 19. oktober 09.00-11.00

November 2022
-Onsdag 2. november 09.00 – 11.00
-Onsdag 9. november 09.00 -11.00
-Onsdag 16. november 09.00 – 11.00
-Onsdag 23. november 09.00 – 11.00

Adresse
Nordstrand kulturarena

Påmelding
Rask psykisk helsehjelp
Tirsdager 09.00 – 11.30      Torsdager 12.00 – 14.30
477 06 758

Takk, bare bra august 2022

Et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre. 

Takk, bare bra (TBB) er et kurs for deg som opplever at du ikke gleder deg over det samme som før, føler deg ensom, har mye fysiske plager, føler deg nedstemt eller deprimert eller ønsker å forebygge depresjon. På kurset lærer du kognitive metoder for hjelp til selvhjelp. Mange eldre opplever ulike former for tap som for eksempel dårlig helse, tap av venner eller familie. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Målet er å lære ulike teknikker og mestringsstrategier for å oppnå bedre livskvalitet.  


Oversikt over samlingene
Del 1 – Introduksjon; sammenheng mellom kropp og sinn torsdag 25. august 13.30-15.30 

Del 2 – Handlinger som påvirker deg torsdag 01. september 13.30-15.30 

Del 3 – Bli bevisst hvordan tankene styrer deg torsdag 08. september 13-30-15.30 

Del 4 – Tanker kan korrigeres torsdag 15. september 13.30-15.30 

Del 5 – Din kontakt med andre torsdag 29.september 13.30-15.30 

Del 6 – Bedre sosial kontakt torsdag 13. oktober 13.30-15.30 

Del 7 – Oppmerksomt nærvær torsdag 20. oktober 13.30-15.30 

Del 8 – Repetisjon torsdag 27. oktober 13.30-15.30 

Del 9 – Praktisk bruk av kurset 1 torsdag 10. november 13.30-15.30 (oppfølging etter 2 uker) 

Del 10 – Praktisk bruk av kurset 2 torsdag 24. november 13.30-15.30 (oppfølging etter 4 uker) 

Adresse
Skovheim allsenter
Ekebergveien 208
1162 Oslo

Påmelding
Påmeldingen er nå lukket, men du kan melde din interesse for deltakelse i 2023.

Kursholder Mabel: mabel.rekkedal@bns.oslo.kommune.no
Eller meld deg i resepsjonen på Skovheiim