Oversikt

 • Timezone UTC+1
 • Foredragsholder
 • Addresse

Rask psykisk helsehjelps introduksjonskurs

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar i bydelens lavterskeltilbud for psykisk helse. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser, i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring. 

Datoer for den neste kursrekken:

September 
Kl. 12:00-14:00

 • 11. september 
 • 18. september 
 • 25. september 
 • 02. oktober 


 Påmelding
Rask psykisk helsehjelp
tirsdager 09.00 – 11.30      torsdager 12.00 – 14.30

477 06 758

 

“Lærte mer om hva angst, søvn og bekymring faktisk er. Nyttige tips til hva man kan tenke og gjøre”

 

“Lærte å tenke litt annerledes og faktisk bruke det jeg allerede vet i å løse mine problemer”

 

“Jeg opplevde at det var trygghet i å kunne åpne seg i gruppen”

 

“Dette har vært hyggelige morgener og jeg har fått mer ut av det enn forventet!”

Kurs i bekymringsmestring høsten 2023

Om kurset
Kurs i bekymringsmestring er et etablert kurs for deg som opplever angst- og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi. Dette handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre. Kurset har også elementer fra mindfulness og emosjonsfokusert terapi. Mellom kursdagene vil det bli gitt hjemmeoppgaver, og kursdeltakerne har i hele perioden mulighet til å få individuell oppfølging fra kursholderne via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden.

Kurset blir begrenset til 6 samlinger samlinger før sommeren. Hver samling varer i 2,5 timer. I tillegg vil det være en oppfølingssamling etter noen måneder etter avslutning.

For å lese mer om kurset, trykk HER.


Påmelding
Mail til postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.kommune.no (ikke oppgi sensitive opplysninger).

Tentativ oppstart 7. september 2023

Adresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Takk, bare bra 2023

Et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre.  

Mange eldre opplever ulike former for tap som for eksempel dårlig helse, tap av venner eller familie. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Takk bare bra (TBB) er et kurs for deg som ønsker å forebygge og mestre depresjon. På kurset lærer du kognitive metoder for hjelp til selvhjelp for at du skal få det bedre“Kognitiv” står for tanker eller oppfatninger. 

Forskning har vist at de metodene du lærer på kurset, som kalles kognitive metoder, er effektive både for å forebygge og mestre depresjon. Ved påmelding til Takk bare bra (TBB) vil kursleder ha en forsamtale med deltaker. Dette er en uforpliktende samtale der det bl.a. informeres om kursets innhold og form, og en vurdering om dette kurset kan være til nytte for deg. 

Kurset går over 10 uker. Hver kursdag har en varighet på to timer med pause. Det er mellom 8-10 deltakere. Kursholdere har helsefaglig bakgrunn.  
Kurset er gratisForbeholdt innbyggere i bydel Nordstrand 

Oversikt over samlingene
Planlagt oppstart i løpet av høsten 2023 (forutsatt nok påmeldte)

Del 1 – Introduksjon; sammenheng mellom kropp og sinn

Del 2 – Handlinger som påvirker deg

Del 3 – Bli bevisst hvordan tankene styrer deg

Del 4 – Tanker kan korrigeres

Del 5 – Din kontakt med andre

Del 6 – Bedre sosial kontakt (11.05.23)

Del 7 – Oppmerksomt nærvær

Del 8 – Repetisjon

 Del 9 – Praktisk bruk av kurset (oppfølging etter 2 uker) 

Adresse
Skovheim allsenter
Ekebergveien 208
1162 Oslo

Påmelding
Du kan nå melde din interesse for deltakelse høsten 2023.

Kursholder Mabel: mabel.rekkedal@bns.oslo.kommune.no
Eller meld deg i resepsjonen på Skovheim

Kurs for pårørende 2023

Høsten 2022 startet Rask psykisk helsehjelp kurs for pårørende. Etter tilbakemeldinger fra pårørende om at dette var nyttig, vil vi fortsette å tilby det todelte kurset i 2023. Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Datoer for neste kurs: 
– 31. august
– 7. september

Kl. 12:00-14:00 (forutsatt nok påmeldte)

Temaer som berøres:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen
 • Vanlige følelser og reaksjoner
 • Selvmedfølelse og grensesetting
 • Oppmerksomt nærvær
 • Grubling og bekymring

Kursrekken er ment som et påfyll for deg som kjenner på belastninger i rollen som pårørende. Det gir mulighet for refleksjon og bevisstgjøring, i tillegg til at du vil få tips om ressurser som kan være relevante i pårørenderollen. Kurset varer i to timer hver gang.

Send mail ved interesse:

malin.eliesen@bns.oslo.kommune.no

Send også gjerne en mail dersom du har kommentarer eller innspill til innhold.

Hvis du vil høre en kort podcast-episode om tilbudet, kan du klikke HER.