Oversikt

Rask psykisk helsehjelps introduksjonskurs

Introduksjonskurset til Rask psykisk helsehjelp er en sentral del av oppfølgingen du mottar i bydelens lavterskeltilbud for psykisk helse. Her får du informasjon om ulike psykiske plager og lidelser, i tillegg til en gjennomgang av ulike måter du kan jobbe for å oppnå endring.

Datoer for de neste kursrekkene og mer info finner du HER

Påmelding
Rask psykisk helsehjelps vakttelefon: 477 06 758

tirsdager 09.00 – 11.30
torsdager 12.00 – 14.30
(stengt i juli)

Deltakeres erfaringer fra kurset:

“Lærte mer om hva angst, søvn og bekymring faktisk er. Nyttige tips til hva man kan tenke og gjøre”

“Lærte å tenke litt annerledes og faktisk bruke det jeg allerede vet i å løse mine problemer”

“Jeg opplevde at det var trygghet i å kunne åpne seg i gruppen”

“Dette har vært hyggelige morgener og jeg har fått mer ut av det enn forventet!”

Kurs i bekymringsmestring

Om kurset
Kurs i bekymringsmestring er et etablert kurs for deg som opplever angst- og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi. Dette handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre. Kurset har også elementer fra mindfulness og emosjonsfokusert terapi. Mellom kursdagene vil det bli gitt hjemmeoppgaver, og kursdeltakerne har i hele perioden mulighet til å få individuell oppfølging fra kursholderne via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden.

Kurset blir begrenset til 6 samlinger. Hver samling varer i 2,5 timer. I tillegg vil det være en oppfølingssamling noen måneder etter avslutning.

For å lese mer om kurset, trykk HER.

Interesse 
Vi er i behov for nok påmeldte for å sette opp en kursrekke. Meld gjerne din interesse. 
Mail til postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.kommune.no (ikke oppgi sensitive opplysninger).

Adresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Takk, bare bra 2024

Et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre.  

Mange eldre opplever ulike former for tap som for eksempel dårlig helse, tap av venner eller familie. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Takk bare bra (TBB) er et kurs for deg som ønsker å forebygge og mestre depresjon. På kurset lærer du kognitive metoder for hjelp til selvhjelp for at du skal få det bedre“Kognitiv” står for tanker eller oppfatninger. 

Forskning har vist at de metodene du lærer på kurset, som kalles kognitive metoder, er effektive både for å forebygge og mestre depresjon. Ved påmelding til Takk bare bra (TBB) vil kursleder ha en forsamtale med deltaker. Dette er en uforpliktende samtale der det bl.a. informeres om kursets innhold og form, og en vurdering om dette kurset kan være til nytte for deg. 

Kurset går over 10 uker. Hver kursdag har en varighet på to timer med pause. Det er mellom 8-10 deltakere. Kursholdere har helsefaglig bakgrunn.  
Kurset er gratis. Forbeholdt innbyggere i bydel Nordstrand 

Oversikt over samlingene
Planlagt oppstart i løpet av høsten 2024 (forutsetning om nok deltakere)

Del 1 – Introduksjon; sammenheng mellom kropp og sinn

Del 2 – Handlinger som påvirker deg

Del 3 – Bli bevisst hvordan tankene styrer deg

Del 4 – Tanker kan korrigeres

Del 5 – Din kontakt med andre

Del 6 – Bedre sosial kontakt

Del 7 – Oppmerksomt nærvær

Del 8 – Repetisjon

 Del 9 – Praktisk bruk av kurset (oppfølging etter 2 uker) 

Adresse
Skovheim allsenter
Ekebergveien 208
1162 Oslo

Påmelding
Du kan nå melde din interesse for deltakelse på e-post: ida.michelle.leer@bns.oslo.kommune.no

Eller meld deg i resepsjonen på Skovheim

Kurs for pårørende 2024

Høsten 2022 startet Rask Psykisk Helsehjelp kurs for pårørende. Etter tilbakemeldinger fra pårørende om at dette var nyttig, vil vi fortsette å tilby det todelte kurset i 2024. Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordstrand eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Datoer for neste kurs:
(over 2 samlinger, kl.13.00-15.00)

 • Torsdag 26.september
 • Torsdag 3.oktober

(Med forutsetning om nok påmeldte)

Temaer som berøres:

 • Den viktige og vanskelige pårørenderollen
 • Vanlige følelser og reaksjoner
 • Selvmedfølelse og grensesetting
 • Oppmerksomt nærvær
 • Grubling og bekymring


Kursrekken er ment som et påfyll for deg som kjenner på belastninger i rollen som pårørende. Det gir mulighet for refleksjon og bevisstgjøring, i tillegg til at du vil få tips om ressurser som kan være relevante i pårørenderollen. Kurset varer i to timer hver gang.

Send mail ved interesse:
malin.eliesen@bns.oslo.kommune.no

Send også gjerne en mail dersom du har kommentarer eller innspill til innhold.

Hvis du vil høre en kort podcast-episode om tilbudet, kan du klikke HER.

Hva med deg? - kurset

“Hva med deg?” er et kurs som setter deg i fokus og gir deg mestringsverktøy som kan gjøre det enklere å takle psykiske helseplager. Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbaserte metoder. Dette kurset passer for alle som vil bli klokere på seg selv og hvordan man tar bedre vare på sin psykiske helse, uavhengig av vansker, symptomer, diagnoser eller varighet av plager. Det er åpent for alle innbyggere i bydel Nordstrand. Kurset er gratis.

Datoer og tema:

Tirsdager kl.12.30-14.30

 • 13.august: Følelsesbevissthet – Forstå deg selv og dine følelser
 • 20.august: Kommunikasjon – Hvordan ord og kroppsspråk påvirker deg
 • 27.august: Relasjon – Deg i møte med andre
 • 3.september: Stress og bekymringsmestring – Hvordan stress og bekymringer påvirker deg
 • 10.september Selvivaretakelse – Grensesetting og oppmerksomt nærvær

Adresse: HUB-en (ved Bua) Cecilie Thoresensvei 11B.

Meld din interesse:

ida.michelle.leer@bns.oslo.kommune.no

tlf: 488 631 74