PÅMELDING:

Send mail til: grethe.foss@bns.oslo.kom-mune.no

Eller ring Nordstrand helsestasjon, telefon : 23 49 50 60/ 926 00 457

Vær vennlig å oppgi:  Navn på dere begge to …

Telefonnummer og bostedsadresse…

Mailadresser …

Barnets fødselsdato…