URO

Hva?

I 2010 ble det bestemt i Bydelsutvalget at det skulle satses på en metode innenfor tidlig innsats. Det ble opprettet et samarbeid med professor Tom Arnkil, fra Institutt for helse og velferd i Helsingfors. Han hadde utarbeidet en dialogisk og nettverksbasert metode, Uro. 

 

URO er et verktøy og en metode for hvordan vi skal ta opp bekymring og uro med våre brukere eller ansatte. Vi har verktøy som hjelper oss i å få en oversikt over hvordan vi skal håndtere vår uro, som uro-skjema, BTI og stafettlogg.

Hvorfor?
Målet er å komme tidligere inn, før problemene er blitt for store. Det er et verktøy som skal gi trygghet til de ansatte til å gå fra uro/bekymring til handling. Uro legger vekt på tidlig og et åpent samarbeid. Uro hjelper oss i å ta store utfordringer, som vi må løse sammen.

Hvordan?
Alle ansatte skal ha opplæring i URO-metoden i vår bydel. Kurset går over 3 ganger der deltakerne får innføring i metoden og øvelse i å bruke den. Bydelen har egne utdannende trenere som holder kursene. Disse representerer ulike tjenester og fagbakgrunner.

Uro-koordinator:

Britt Helen Harket, Pedagogisk fagsenter

britt.harket@bns.oslo.kommune.no