Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
Modellen har tre grunnleggende formål:
• Tidlig identifisering og tidlig innsats
• Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
• Medvirkning

Hvorfor

Alle barn har rett til en trygg oppvekst, men det er dessverre slik at mange barn og unge i Norge vokser opp med utrygge omsorgspersoner. Det å bli utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i barndommen kan ha svært alvorlige konsekvenser for helse og utvikling. Ansatte som jobber med barn og unge bør:
• Ha kompetanse i å snakke med barn og unge de er bekymret for.
• Være oppmerksomme på tegn og signaler som gir grunn til bekymring for barn og unge og dokumentere disse.
• Handle på bakgrunn av bekymringene de har for barn og unge
• Ha god kunnskap om opplysningsplikten til barnevernet og avvergelsesplikten, og vite hvordan de skal handle for å overholde disse.

Handlingsveilederen gir oss hjelp til å definere uroen vi kjenner, og hvordan veien er videre.
Tjenesteinformasjonen gir oss en oversikt over hvilke tilbud bydelen har, og hvordan vi kan opprette kontakt.

Målet er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Målgruppen er 0 til 23 år.
Modellen er opprinnelig hentet fra Danmark og er gjennom åtte pilotkommuner tilpasset norske forhold. Den danske modellen var i utgangspunktet rettet mot barn og unge i familier med rusmisbruk eller sinnslidelser. Den norske har fått et bredere nedslagsfelt og omfatter i prinsippet alle former for bekymringer, både små og store.

Hvordan
Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og å iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende.

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet. De fire prosessene er:
• Identifisering
• Lokal innsats
• Tverretatlig samarbeid
• Komplekst samordning/barneverntjeneste

Hva er BTI for foreldre?
Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for et barn med en gang det er behov for det, når som helst både i barnehagen og i skoleløpet:
• Vi skal være tilgjengelige for det dere lurer på
• Vi tar opp tidlig om det er noe vi undrer oss over, og spør om det er noe vi kan bistå med
• Vi bruker de andre fagpersonene i bydelen til å spille oss gode, er det temaer som gjelder din familie, som vi kan lite om, spør vi andre om støtte.

Hvordan kan dere merke vårt fokus på tidlig innsats?
• Vårt mål er at barn, unge og foreldre i bydelen:
• opplever et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud
• kontaktes tidlig av tjenesteapparatet ved økt oppmerksomhet
• opplever medvirkning, både gjennom møter, åpenhet rundt samtykkebehov og felles tilgang til stafettlogg
• når dere har behov for støtte, opplever avlastning i forhold til koordinering av tjenestene

Vi vil at du/dere skal oppleve at:
• vi byr på oss selv og bygger tillit gjennom trygge relasjoner
• vi løfter frem positive sider og anerkjenner gode intensjoner
• vi gir håp og viser at vi bryr oss
• vi reflektere sammen med familien og deler vår undring tidlig
• vi tar utgangspunkt i familiens behov og etterspør tilbakemeldinger

300 barnehagebarn trosset regnet for en festdag på Nordstrandsdagene

Mange barn ser på klovnen på scenen
Klovnen Knerten underholder barna med morsomme og magiske triks. Foto: Kim Erik Srøm / Oslo kommune

300 barnehagebarn trosset regnet for å kose seg på barnehagedagen under Nordstrandsdagene. Arrangementet bød på en rekke aktiviteter som hinderløype, musikk, trylling, og eventyrlesning. Barna og arrangørene viste at litt regn ikke kunne stoppe gleden og leken. (Se film av klovnen nederst i saken.)

Lambertseter Brytehall ble forvandlet til et paradis for barnehagebarn med oppvisninger og hinderløype. Her kunne barna utfordre seg selv og prøve nye aktiviteter under veiledning fra Lambertseter Bryteklubb. Barna storkoste seg med de forskjellige stasjonene, og det var smil og latter.

Barna utfordrer seg selv med forskjellige aktiviteter. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Full fart i hinderløypa i Lambertseter Brytehall.
Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lambertseter fritidsklubb åpnet også dørene for barnehagebarna, og lokalet var fylt med liv og røre. Det var en rekke aktiviteter som engasjerte både barn og voksne. De små fikk utløp for sin energi gjennom lek og moro. I tillegg til all moroa, var det også tid for pølsefest. 

Barna utfordrer seg selv med forskjellige aktiviteter. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

På Lambertseter gård var det eventyrlesning og musikk som sto på programmet. Barna satt samlet og lyttet oppmerksomt til fortellingene. Det var en god stemning på gården, og både små og store fant glede i de kulturelle innslagene.

Musikk og eventyr på Lambertseter gård, barna lytter oppmerksomt til de spennende fortellingene. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Dagens høydepunkt for mange var trylleshowet med klovnen Knerten. Barna fulgte nøye med på de magiske triksene, og latteren runget da klovnen dro fram det ene morsomme trikset etter det andre. Knerten ble en klar favoritt blant barna, og det var mange spente ansikter som fulgte med på showet.

Full magi med klovnen knerten og ivrige barn. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Magi med klovnen Knerten. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Magi med klovnen Knerten.
Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Arrangørene av denne dagen var Lambertseter Bryteklubb, Lions Nordstrand, Lambertseter gård og Lambertseter fritidsklubb. Deres innsats og engasjement gjorde dagen til en uforglemmelig opplevelse for alle de små deltakerne.

Lions fra venstre: Birte Egeland, Janicke Paulsen, Tor Sparre og Heidi Helgesen. 
Trylleshow med klovnen. Video Kim Erik Strøm / Oslo kommune