Leke- og språkmiljø

Sprellkort-Skole-rap

Å gi barn tilgang til språk og kommunikasjon er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen. Språk er en del av et hele, og tilegnes gjennom opplevelser er i samhandling med andre. På denne måten blir ordene knyttet til erfaringer, opplevelser og følelser. Leken har en sentral plass i barns liv og har egenverdi. Lek er samtidig en viktig arena for barns sosial- og språklig utvikling, og gjennom lek bygger barnet relasjoner og får ta del i et fellesskap.

I Rammeplanen (2017) legges det vekt at barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling og læring gjennom omsorg, lek, læring og danning. Barn lærer med hele seg ved bruk av alle sanser i samspill med andre og omgivelsene, hvor de får se, høre, røre og gjøre.

Barnehagen skal tilrettelegge for  et stimulerende og inkluderende miljø både ute og inne hvor alle kan delta på  sine premisser. Gjennom felles opplevelser og ved å introdusere barn for nye situasjoner, temaer, sanger, musikk og materialer kan vi gi næring til leken, kreativiteten, støtte forståelsen, barns utforskertrang og vennskap.
 

Språkarbeid i barnehagen – Lesesenteret

Skrivesenteret

Språkløyper

 

Sprell i jungelen

Spennende opplevelser i varme fellesskap beriker leken og gjør at nye vennskap oppstår! Sprell i jungelen er en inkluderende praksis der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers.
Sprell i jungelen
Musikkens muligheter for foreldre og barn
Sangkort til Skole-rap
Tematavler til skolestart

 

Språklig og kulturelt mangfold

Alle trenger å kjenne trygghet og tilhørighet for å lære. Barnehagens oppgave er å skape inkluderende fellesskap der språklig og kulturelt mangfold er en ressurs.

I Rammeplanen (2017) står det at barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. Videre skal barnehagen støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.

Pedagogisk fagsenter har utarbeidet et idé og ressurshefte til lek og gode samspill i små grupper:

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NAFO OsloMet Språkarbeid

NAFO OsloMet – Mangfold i barnehagen

NAFO OsloMet – En veileder om flerspråklige arbeid i barnehagen

Støttemateriell til Rammeplanen/webinar-Språkligmangfold

Det flerspråklige bibliotek

Artikkel – Grenser for norskhet?

Fysisk miljø

Det fysiske miljøet inne og ute bidrar til å gi barn ulike erfaringer som kan berike og motivere barns utforskertrang, kreativitet, lekelyst og læring. Det kan skape inkluderende møteplasser der gode samspill og vennskap kan oppstå. Tenk igjennom hva dere tilbyr og hvilke erfaringer dere tilrettelegger for – om det gir rom for utforskning, undring, fysisk utfoldelse og varierte sanseerfaringer. Her finner du noen linker for inspirasjon:

Barnehagens fysiske inne og utemiljø

Forskerfrø

Fantasifantasten

 

Materialer og materialitet

Det er ikke bare rommets utforming som påvirker hvilke erfaringer og muligheter barna får –  det gjør også de materialene og lekene vi har tilgjengelige. Ulike materialer gir ulike muligheter. Åpne udefinerte materialer kan bidra til større kreativitet og nye interesser. Andre ganger kan mer definerte leker gi støtte i leken og bidra til et felles fokus. 

Leire, naturmaterialer, papir og papp i ulike teksturer, gjenbruksmaterialer i ulike former, maling, pensler, fargeblyanter, tusje, kullstift, stoff i ulike varianter er noen eksempler på materialer som bør være tilgjengelige på en eller annen måte.

Udir – Film Hva er kreativitet?

MUV-kreativt-gjenbrukssenter

Strategiplan fra Regjeringen: Skaperglede, engasjement og utforskertrang

300 barnehagebarn trosset regnet for en festdag på Nordstrandsdagene

Mange barn ser på klovnen på scenen
Klovnen Knerten underholder barna med morsomme og magiske triks. Foto: Kim Erik Srøm / Oslo kommune

300 barnehagebarn trosset regnet for å kose seg på barnehagedagen under Nordstrandsdagene. Arrangementet bød på en rekke aktiviteter som hinderløype, musikk, trylling, og eventyrlesning. Barna og arrangørene viste at litt regn ikke kunne stoppe gleden og leken. (Se film av klovnen nederst i saken.)

Lambertseter Brytehall ble forvandlet til et paradis for barnehagebarn med oppvisninger og hinderløype. Her kunne barna utfordre seg selv og prøve nye aktiviteter under veiledning fra Lambertseter Bryteklubb. Barna storkoste seg med de forskjellige stasjonene, og det var smil og latter.

Barna utfordrer seg selv med forskjellige aktiviteter. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Full fart i hinderløypa i Lambertseter Brytehall.
Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lambertseter fritidsklubb åpnet også dørene for barnehagebarna, og lokalet var fylt med liv og røre. Det var en rekke aktiviteter som engasjerte både barn og voksne. De små fikk utløp for sin energi gjennom lek og moro. I tillegg til all moroa, var det også tid for pølsefest. 

Barna utfordrer seg selv med forskjellige aktiviteter. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

På Lambertseter gård var det eventyrlesning og musikk som sto på programmet. Barna satt samlet og lyttet oppmerksomt til fortellingene. Det var en god stemning på gården, og både små og store fant glede i de kulturelle innslagene.

Musikk og eventyr på Lambertseter gård, barna lytter oppmerksomt til de spennende fortellingene. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Dagens høydepunkt for mange var trylleshowet med klovnen Knerten. Barna fulgte nøye med på de magiske triksene, og latteren runget da klovnen dro fram det ene morsomme trikset etter det andre. Knerten ble en klar favoritt blant barna, og det var mange spente ansikter som fulgte med på showet.

Full magi med klovnen knerten og ivrige barn. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Magi med klovnen Knerten. Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune
Magi med klovnen Knerten.
Foto Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Arrangørene av denne dagen var Lambertseter Bryteklubb, Lions Nordstrand, Lambertseter gård og Lambertseter fritidsklubb. Deres innsats og engasjement gjorde dagen til en uforglemmelig opplevelse for alle de små deltakerne.

Lions fra venstre: Birte Egeland, Janicke Paulsen, Tor Sparre og Heidi Helgesen. 
Trylleshow med klovnen. Video Kim Erik Strøm / Oslo kommune