Hva gjør innsatsteamet?

Tjenesten skal bidra til å fremme og opprettholde selvstendighet hos innbyggere som har behov for det. Teamet jobber for å styrke evnen til å mestre eget liv. Eksempler på ting innsatsteamet bidrar med er boveiledning, kontakt med NAV/andre offentlige instanser, forebygging av isolasjon og hjelp til å finne meningsfylte aktiviteter i hverdagen.

Innsatsteamet jobber primært på tirsdager og onsdager. Ansattgruppen har helse- og sosialfaglig utdanning med kompetanse innenfor psykisk helse, rus, miljøarbeid og relasjonsarbeid. Teamet består av medarbeidere fra NAV, Psykisk helseteam og Marmorberget samlokaliserte boliger.

Det kan være greit å vite noe om hva innsatsteamet dessverre ikke kan bistå med:

  • Leggemiddeladministrasjon
  • Psykologisk behandling
  • Kveld, natt og helgebasert oppfølging
  • Transport til og fra behandling