Innbyggere i bofellesskap tok eget initiativ til å rydde søppel i nærmiljøet!

Hver eneste fredag så er det en gjeng med beboere fra Symra som plukker søppel i nærområdet på Lambertseter.
Det er ganske mye søppel de plukker.

De tar selv initiativ til dette på husmøte på onsdager og legger det inn i helgeplanen deres.
Boligen har gått til innkjøp av søppelplukkere og avfallsposer. Noen av beboerne har kjøpt egne søppelplukkere.

Fra venstre, Anders Mevik, Johannes Aasgård, Aksel Amador, Silje Jahnsen, Alexander Gonzales. Maja Frømyr er ikke tilstede. 

Vi blir stadig overrasket over hvor mye søppel, matrester og emballasje som kastes i naturen nevner miljøterapeut ved Symra bofellesskap, Silje Falchenberg.

Det er også behov for flere søppelbeholdere plassert rundt og hyppig tømming for å unngå at fugler drar restavfallet utover, sier Falchenberg. 

For beboerne og ansatte har det blitt en aktivitet med mål og mening.
Vi bidrar til fellesskapet på vår måte.

Alexander Gonzales finner søppel i buskene.
Alexander Gonzales fant søppel.
Anders Mevik plukker søppel.
Anders Mevik finner søppel på bakken.
Aksel Amador plukker søppel.
Johannes Aasgård  leter etter søppel.
Silje Jahnsen viser frem litt av dagens fangst.
Silje Jahnsen plukker søppel ved treningsapparatene.

Gjengen viser frem dagens fangst