En inkluderende praksis handler i stor grad om verdier, barnesyn, syn på læring og evnen til å reflektere over og utfordre egen praksis.

 «Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats».
(St.m.6. Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO).

Trygt og godt barnehagemiljø – kompetansepakke Udir

Organisering/Struktur

Helhetlig pedagogisk tilbud

Ulikhet som verdi

Lyttende pedagogikk