Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Bydelen kontaktes nå av mange som har spørsmål knyttet til tredje vaksinedose mot koronavirus. Regjeringen har besluttet at alle i befolkningen over 18 år skal tilbys en tredje vaksinedose for å beskytte mot koronavirus. Flere lurer på hvorfor vi ennå vaksinerer i aldersgruppa over 65 år, mens andre bydeler har begynt å vaksinere personer yngre enn 65 år. Årsaken til dette er at Bydel Nordstrand har en stor andel av befolkningen over 65 år og det derfor er mange i denne aldersgruppa som skal vaksineres.

Folkehelseinstituttet gjør de faglige vurderingene rundt gjennomføringen og har så langt anbefalt oppfriskningsdose til:

  • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om vaksinering med 3. dose til befolkningen i aldersgruppa 18-44 år når vi mottar informasjon om dette.

Oslo kommune og Nordstrand vaksinesenter er i gang med å tilby tredje vaksinedose. I første omgang vaksineres de over 65 år. Deretter vil vi jobbe oss nedover i aldersgruppene. Alle over 45 år vil få tilbud om vaksine innen starten av januar. Det skal gå minst fem måneder mellom dose 2 og dose 3. Både Pfizer og Moderna brukes nå til oppfriskningsdose, og det kan bli noe ulikt hvor raskt bydelene kan ferdigstille vaksinering av de ulike gruppene.

Du kan lese mer om tredje vaksinedose her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

Det kalles inn til vaksinering over telefon og gjennom smartvarsling (sms). Har du fått vaksinetime ønsker vi at du møter opp på denne. Drop-in er foreløpig kun åpent for enkelte grupper:

  • Alle over 65 år
  • 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom
  • 55-64 år med underliggende sykdom

Drop-in-tilbudet gir ingen garanti for vaksine, og gjelder så langt vi har kapasitet og vaksiner på lager. Innbyggere med oppsatte timer blir prioritert.

Les mer om Nordstrand vaksinesenter her: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/vaksinesenter-i-bydel-nordstrand/#gref