Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 01.02. Bydel Nordstrand tilbyr gratis koronavaksine til alle over 12 år som bor i Oslo og influensavaksine til risikogrupper.

Bydelen har et vaksinetilbud for drop-in og et vaksinetilbud for timeavtaler:

  • Drop-in vaksinering: Langbølgen 11, 1150 Oslo
  • Tildelte vaksinetimer: Feltspatveien 13, 1155 Oslo 

Vi har nok vaksiner og god kapasitet. Ved lang kø kan du velge å vente, eller komme tilbake senere. Åpningstider for drop-in er:

  • Mandag: 15:00 – 20:45
  • Tirsdag: 15:00 – 20:45
  • Onsdag: 15:00 – 20:45
  • Torsdag: 15:00 – 20:45
  • Fredag: 15:00 – 20:45
  • Lørdag: 09:30 – 16:15

Personer som blir tildelt time for vaksinasjon vil fortsatt vaksineres i Feltspatveien 13. Dersom du har mottatt time for vaksinering ber vi deg benytte denne.

Mer om bydelens vaksinasjonstilbud finner du her: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/vaksinesenter-i-bydel-nordstrand/

Figuren til høyre viser framgangen i vaksineringen fordelt på aldersgrupper og utviklingen i smittetrend i Oslo og bydelen. I tillegg til å se på antall satte vaksiner kan man også se på det man kaller beskyttelsesgrad i befolkningen. Beskyttelsesgrad er noe annet enn antall satte vaksiner og det er viktig å skille mellom disse. Helt enkelt kan man si at beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggere er beskyttet av vaksiner og gjennomgått Covid-19-sykdom. Når man ser på beskyttelsesgrad ser man på 4 ulike nivåer av beskyttelse.

Grad 0 (Hvit) = innbyggere som verken har fått vaksine eller vært smittet

Grad 1 (Lysegrønn)= innbyggere som enten har fått 1. vaksinedose eller vært smittet.

Grad 2 (Mellomgrønn)= innbyggere som enten har fått to vaksinedoser eller 1. vaksinedose og har vært smittet

Grad 3 (Mørkegrønn)= innbyggere som har fått 3. vaksinedoser eller har fått 2. vaksinedoser og vært smittet.