Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 13.01. Bydelen åpnet 06.01 et drop-in vaksineringstilbud i Langbølgen 11. All drop-in vaksinering foregår heretter på dette vaksinesenteret. Vaksinesenteret sitt drop-in tilbud i Langbølgen 11 åpner for vaksinering av alle over 18 år som er bosatt i Oslo. Vi har nok vaksiner, men begrenset med plass. Ved lang kø kan du vente, eller komme tilbake.

Personer som blir tildelt time for vaksinasjon vil fortsatt vaksineres i Feltspatveien 13. Dersom du har mottatt time for vaksinering ber vi deg benytte denne.

Mer om bydelens vaksinasjonstilbud finner du her: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/vaksinesenter-i-bydel-nordstrand/

Figuren til høyre viser framgangen i vaksineringen fordelt på aldersgrupper. I tillegg til å se på antall satte vaksiner kan man også se på det man kaller beskyttelsesgrad i befolkningen. Beskyttelsesgrad er noe annet enn antall satte vaksiner og det er viktig å skille mellom disse. Helt enkelt kan man si at beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggere er beskyttet av vaksiner og gjennomgått Covid-19-sykdom. Når man ser på beskyttelsesgrad ser man på 4 ulike nivåer av beskyttelse.

Grad 0 (Hvit) = innbyggere som verken har fått vaksine eller vært smittet

Grad 1 (Lysegrønn)= innbyggere som enten har fått 1. vaksinedose eller vært smittet.

Grad 2 (Mellomgrønn)= innbyggere som enten har fått to vaksinedoser eller 1. vaksinedose og har vært smittet

Grad 3 (Mørkegrønn)= innbyggere som har fått 3. vaksinedoser eller har fått 2. vaksinedoser og vært smittet.