Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 05.01. Bydelene er i gang med innkalling av alle over 18 år for oppfriskningsdose, og vil fortløpende jobbe seg nedover i aldersgruppene. Alle over 45 år vil få tilbud om oppfriskningsdose innen 15 januar. Innen utgangen av februar vil alle over 18 år få tilbud.

Ansatte i skole og barnehage, helsepersonell med pasientkontakt og immunsupprimerte tilbys oppfriskningsdose. Les mer om dette her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

I morgen 06.01.22 åpner bydelen også et drop-in vaksinasjonstilbud på Langbølgen 11. Her vil åpningstidene være:

Mandag: 15:00 – 20:45

Tirsdag: 15:00 – 20:45

Onsdag: 15:00 – 20:45

Torsdag: 15:00 – 20:45

Fredag: 15:00 -20:45

Lørdag: 10:00-16:15

Drop-in vaksinasjon er tilgjengelig på alle byens vaksinesentre og er åpent for følgende grupper:

Dose 3 for gruppene:

· Alle over 65 år

· 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom

· 18-64 år med andre underliggende sykdom

· Helsepersonell som har blitt registrert av sin leder i Helseetatens registreringsløsning

· Utvekslingsstudenter over 18 år bosatt i land/studiesteder som krever oppfriskningsdose for at man skal kunne returnere til studiestedet. Minimumsintervall på 4,5 mnd. må overholdes. Husk gyldig studentbevis.

· Gravide kvinner hvor det har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose. Vaksinasjon anbefales i andre eller tredje trimester dersom det ikke foreligger andre risikotilstander hos mor som tilsier at vaksinasjon i første trimester er nødvendig.

Dose 1 og 2 for alle aldre (merk at barn under 15 år som har gjennomgått korona ikke skal vaksineres). Ungdom født i 2006 kan benytte drop in for dose 2, hvis minimum intervall på 12 uker er gjennomgått.

Figuren til høyre viser framgangen i vaksineringen fordelt på aldersgrupper. I tillegg til å se på antall satte vaksiner kan man også se på det man kaller beskyttelsesgrad i befolkningen. Beskyttelsesgrad er noe annet enn antall satte vaksiner og det er viktig å skille mellom disse. Helt enkelt kan man si at beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggere er beskyttet av vaksiner og gjennomgått Covid-19-sykdom. Når man ser på beskyttelsesgrad ser man på 4 ulike nivåer av beskyttelse.

Grad 0 (Hvit) = innbyggere som verken har fått vaksine eller vært smittet

Grad 1 (Lysegrønn)= innbyggere som enten har fått 1. vaksinedose eller vært smittet.

Grad 2 (Mellomgrønn)= innbyggere som enten har fått to vaksinedoser eller 1. vaksinedose og har vært smittet

Grad 3 (Mørkegrønn)= innbyggere som har fått 3. vaksinedoser eller har fått 2. vaksinedoser og vært smittet.