Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 21.12. Regjeringen har besluttet at alle i befolkningen over 18 år skal tilbys en tredje vaksinedose for å beskytte mot koronavirus. Det er et uttalt mål at hele den voksne befolkningen skal ha fått tilbud om tredje vaksinedose før påske. Alle over 45 år skal ha fått tilbud om vaksine innen midten av januar.

Du kan lese mer om tredje vaksinedose her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

Det kalles inn til vaksinering over telefon og gjennom smartvarsling (sms). Har du fått vaksinetime ønsker vi at du møter opp på denne. Drop-in er foreløpig kun åpent for enkelte grupper:

  • Alle over 65 år
  • 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom
  • 55-64 år med underliggende sykdom

Drop-in-tilbudet gir ingen garanti for vaksine, og gjelder så langt vi har kapasitet og vaksiner på lager. Innbyggere med oppsatte timer blir prioritert.

Les mer om timeavtaler og drop-in på Nordstrand vaksinesenter her: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/vaksinesenter-i-bydel-nordstrand/#gref

I tillegg til å se på antall satte vaksiner kan man også se på det man kaller beskyttelsesgrad i befolkningen. Beskyttelsesgrad er noe annet enn antall satte vaksiner og det er viktig å skille mellom disse. Helt enkelt kan man si at beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggere er beskyttet av vaksiner og gjennomgått Covid-19-sykdom. Når man ser på beskyttelsesgrad ser man på 4 ulike nivåer av beskyttelse.

Grad 0 (Hvit) = innbyggere som verken har fått vaksine eller vært smittet

Grad 1 (Lysegrønn)= innbyggere som enten har fått 1. vaksinedose eller vært smittet.

Grad 2 (Mellomgrønn)= innbyggere som enten har fått to vaksinedoser eller 1. vaksinedose og har vært smittet

Grad 3 (Mørkegrønn)= innbyggere som har fått 3. vaksinedoser eller har fått 2. vaksinedoser og vært smittet.