I٠Lab er Bydel Nordstrands eget innovasjonslaboratorium. Her møtes ansatte fra ulike avdelinger og tjenestesteder innad bydelen for å komme frem til nye tiltak som er av verdi både for virksomheten og for deg som innbygger.

I år er pårørendesamarbeid ett av prosjektene som det arbeides med i I٠Lab.

Hvordan kan vi som bydel gi deg som pårørende best mulig støtte i hverdagen? Hvordan blir du som pårørende møtt av oss som leverer tjenester?

For å finne ut av dette inviterer vi deg som er pårørende til å svare på en anonym spørreundersøkelse. Vi håper du har lyst til å svare på undersøkelsen slik at vi som bydel kan bli bedre.

Les mer her