Bydel Nordstrand har mottatt henvendelse fra Søndre Aker Historielag som foreslår å navnsette en plass ved Nordseter gård etter Samuel Steinmann.

Plassen som er foreslått navnsatt er avmerket på kartet. Søndre Aker Historielag foreslår å navnsette plassen Samuel Steinmanns plass.

Bakgrunnsinformasjon

Samuel Steinmann var født 24.08.1923 og døde 01.05.2015. Han vokste opp på Nordstrand og har tilknytning til Nordseter gård. Det vises til mer informasjon om Samuel Steinmann i vedlagte brev fra Søndre Aker Historielag.

Frist for uttalelse til forslaget

Det er bydelsutvalget i Bydel Nordstrand som skal vedta navnet på plassen når høringen er gjennomført og det foreligger uttalelse fra Stedssnavntjenesten. Vi ber om at uttalelser til navneforslaget sendes til bydelen senest 21. april 2023. Uttalelser sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no og merkes «23/366 – Forslag om navnsetting av plass ved Nordseter gård».

Innkomne uttalelser vil ikke bli besvar enkeltvis, men vil bli oppsummert og være en del av saksdokumentene til behandlingen i bydelsutvalget.