Utleie av lokaler

Lag og foreninger melder at tilgang til egnede lokaler kan være en utfordring. Tilgang til egnede lokaler er avgjørende for at lag og foreninger kan utføre sin aktivitet. Bydelen vil legge til rette for at det skal bli enklere å finne egnede lokaler.

Oslonøkkelen

Bydel Nordstrand har innført Oslo nøkkelen. Oslonøkkelen gir frivillige lag og foreninger tilgang
til møtelokaler i bydelshuset på ettermiddag og kveldstid.

17:00 – 22:00.
Du kan gå inn på denne nettsiden for å booke tid og møterom

Andre lokaler til leie

I en spørreundersøkelse fra 2023 ble lag og foreninger spurt om lokaler i lokalmiljøet som kan leies/lånes av frivilligheten. følgende lokaler er meldt inn og som kan leies/lånes av frivilligheten:

Fjordtunet frivilligsentral, Ormsundveien 16:

  • Allrom (ca 50 pers),

  • biblioteksrom med prosjektor (ca 20 pers),

  • Lavvo (ca 30 pers)

Se nettside for kontaktdetaljer 

Ekeberg-Bekkelaget frivilligsentral, Rødstua, Ekebergveien 105:

  • Stue med plass til 15-20 personer.

Se nettside for kontaktdetaljer

Selskapet Ljans Vel, klubbhuset på Skredderjordet

  • Lokale med plass til opptil 15 personer.

Se nettside for kontaktdetaljer

Lambertseter Gård, Langbølgen 2C:

  • Fire ulike lokaler i ulike størrelser.

Se nettside for mer informasjon og kontaktdetaljer

Skoler, lag og foreninger kan melde inn lokaler til leie/utlån ved å kontakte bydelen.

Mailadresse: 

postmottak@bns.oslo.kommune.no

Deichman bibliotek

Deichman bibliotek på Lambertseter er også en arena for arrangementer og aktiviteter med frivillige som
bidragsytere. Samhandling mellom biblioteket, frivilligheten og bydelen gir en forankring i nærmiljøet
som bydelen ønsker å støtte opp under. 

I Deichman sin strategi 2021-2025 heter det:

«Deichman skal være en åpen arena for andre aktører. I samarbeid med lokalmiljøet skal Deichman bygge broer på tvers av målgrupper. For å lykkes ønsker Deichman å invitere frivilligheten inn i bibliotekene og la brukerne fylle flatene våre med eget innhold».