Dager
Timer
minutter

Nordstrandsdagene  

Har du allerede lyst til å delta med aktiviteter under Nordstrandsdagene? ta kontakt med: kimerik.strom@bns.oslo.kommune.no 

Nordstrandsdagene arrangeres hvert år i uke 23. Dette er en uke hvor frivilligheten kan vise frem sine aktiviteter og lage fest og moro til glede for innbyggerne. Vi ønsker alle lag og foreninger velkommen til å skape aktivitet under Nordstrandsdagene.   

Det er viktige dager for å synliggjøre betydningen av det arbeidet frivillige lag og foreninger legger ned gjennom hele året. Det er også en mulighet for å engasjere og rekruttere nye frivillige og deltakere. Bydelsdagene handler om morsomme og underholdende treffpunkter i møte med innbyggerne.   

Vi ønsker å samle frivillige lag og foreninger og skape engasjement for lokale aktiviteter over hele bydelen. Vi har sterke lokalsamfunn i bydelen og ønsker at aktiviteter skal foregå flest mulig steder. Vi oppfordrer særlig lag og foreninger fra deler av bydelen som ikke allerede har planlagt noe om å melde sin interesse.   

Bydelen gjør programmet for Nordstrandsdagene godt kjent, og dagene er en gyllen anledning til å profilere sin aktivitet.   

Det blir oppstart av Nordstrandsdagene på nyåret, i 2024. 

Vennlig hilsen  

Bydel Nordstrand  

 

Fugleperspektiv over ekebergsletta med mennesker som danner et hjerte.

Følg Nordstrandsdagene på Facebook!